เสน่ห์ของวันวาน ที่ย่านท่าหลวง         หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเมืองจันทบุรีที่ทั้งคนต่างถิ่นหรือแม้แต่คนเมืองจันท์เองยังชอบแวะมาก็คือ ย่านท่าหลวง ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร คนจันท์บอกชอบมาหาของอร่อย นั่งจิบกาแฟตามร้านน่ารัก นึกถึงวันวานในอดีต ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็ได้สนุกกับการเดินถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนเก่าคลาสสิก แวะร้านโน้นร้านนี้และยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำแห่งนี้ไปในตัวด้วย

           ในอดีตราว 100 ปีก่อน ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีถนนสายแรกของจังหวัดคือถนนเลียบนที ต่อมาเปลื่ยนชื่อเป็นถนนสุขาภิบาล หัวถนนคือย่านท่าหลวง เป็นชุมทางการค้าขาย การคมนาคมขนส่ง และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เรียกกันว่าตลาดเหนือ ตอนกลางเรียกว่าตลาดกลาง เป็นศูนย์กลางการค้า ทั้งขายส่งและขายปลีก มีท่าเรือสำหรับการคมนาคมขนส่งหลายท่า ตอนปลายถนนเรียกว่าตลาดล่าง เป็นศูนย์กลางการผลิตงานหัตถกรรมและค้าขายเบ็ดเตล็ด เช่น ทอเสื่อ ทำพลอย ตีเหล็ก รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ประมง อาหารคาวหวาน และขนมพื้นบ้านต่าง ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนญวนคาทอลิกและกลุ่มคนจีน
           เพราะเป็นชุมชนที่มีหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ เดินเล่นในย่านนี้เราจึงได้เห็นทั้งวัดไทย ศาลเจ้าจีน วัดญวน รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก อยู่ในย่านเดียวกัน การทำความรู้จักชุมชนริมน้ำจันทบูรที่ดีที่สุดคือแวะไปบ้านเลขที่ 69 หรือบ้านขุนอนุสรสมบัติ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ช่วงปลายของถนนสุขาภิบาล เป็นบ้านหนึ่งในโครงการของชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงนักวิชาการ ที่ร่วมมือร่วมใจพัฒนาย่านเก่าแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี โดยมีวิสัยทัศน์ชุมชนคือ ‘วัฒนธรรมนำการค้า’ เพราะเหตุนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านย่านนี้จึงยังคงรูปแบบเดิม เจ้าไหนขายอะไรช่วงเวลาไหนก็ยังขายแบบเดิมเวลาเดิม ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่เพื่อรับนักท่องเที่ยว ส่วนร้านค้าที่เปิดใหม่ก็ออกแบบให้กลมกลืนกับอาคารเดิม
- - - - -
          ผู้คนที่อยู่ในย่านท่าหลวงส่วนใหญ่เกิดและเติบโตที่นี่อาศัยกันมารุ่นต่อรุ่น บ้านเรือนแต่ละหลังล้วนมีประวัติความเป็นมา ถ้าบ้านหลังไหนมีประวัติยาวนานน่าสนใจจะเห็นป้ายพร้อมข้อมูลของบ้านนั้นติดไว้ด้านหน้า เท่ากับว่าผู้มาเยือนอย่างเราจะได้ทำความรู้จักเจ้าของบ้านผ่านการอ่าน และหลายครั้งทีเดียวที่ทายาทหรือคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะยิ้มรับทักทายเรา เหมือนลูกเหมือนหลาน แถมบางบ้านที่เปิดขายขนมยังหยิบยื่นขนมที่ทำเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ ให้ชิมอีกด้วย แม้เป็นช่วงเวลาไม่นานนักที่เรามาเดินเที่ยวในชุมชนเก่าริมแม่น้ำแห่งนี้ แต่กลับสัมผัสได้ถึงเสน่ห์อันเรียบง่าย และพลังความตั้งใจดูแลบ้านเกิดของผู้คนในชุมชน จนทำให้อยากกลับมาเยือนอีกหลาย ๆ ครั้ง
  • ขวัญเรือนชวนเที่ยว ฉบับที่ 1042 ปักษ์หลังเมษายน 2558

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.