กราบรอยพระบาทแห่งสันติสุข วิถีแห่งธรรม สักการะพระคู่เมืองเชียงราย

: ฮอลิเดย์

วันนี้ฉันขอปวารณาตัวเป็นทัวร์สายธรรม ตั้งใจไปกราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญสร้างกุศลให้จิตใจสงบ เสริมความเป็นสิริมงคลให้ตนเอง และแน่นอน จะไม่ยอมพลาดชมวัดโบราณ ซึ่งมีความงดงามตามแบบศิลปะล้านนา...

 

ศาลารอยพระบาท

“ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จฯ ไปไม่ถึง”

กว่า 30 ปีที่แล้ว บนดอยพญาพิภักดิ์ จ.เชียงราย สมัยนั้นยังเป็นพื้นที่สีแดงที่ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ยึดครอง แม้นักวิเคราะห์ชาวฝรั่งมังค่าจะเชื่อว่าไทยเราจะต้องล้ม และเป็นคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับประเทศข้างเคียง แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำให้คนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งและพาประเทศชาติรอดพ้นมาได้ราวกับปาฏิหาริย์

การสู้รบเพื่อยึดคืนพื้นที่ในคราวนั้น เหล่าทหารกล้าได้เสียสละชีวิตไปเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญและพสกนิกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

การเสด็จฯ ครั้งนั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานประทับรอยพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ที่ทางทหารได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าทหารกล้าและอาสาสมัครทั้งปวง นับเป็นรอยพระบาทแห่งสันติสุขเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยแท้ ปัจจุบันสามารถไปถวายสักการะรอยพระบาทของพระองค์ได้ที่ ‘ศาลารอยพระบาท’ ในบริเวณค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

วัดพระสิงห์ เชียงราย

วัดสำคัญของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณ ด้วยครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐาน ‘พระพุทธสิหิงค์’ หรือ ‘พระสิงห์’ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันวัดพระสิงห์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์จำลอง ส่วนองค์จริงได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538

นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระสิงห์ สถาปัตยกรรมที่นี่ก็งามวิจิตรด้วยศิลปะแบบล้านนาไทย แม้แต่ ‘บานประตูหลวง’ ด้านหน้าพระวิหารก็ไม่ใช่บานประตูดาษดื่นทั่วไป แต่เป็นไม้แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบรรจงเชียวค่ะ พินิจตามที่เขาบอก เห็นปริศนาธรรมเกี่ยวเนื่องกับดิน น้ำ ลม ไฟ อันหมายถึง ธาตุทั้ง 4 ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคน ฝีมือการออกแบบโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายนี่เอง

 

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ ‘พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร’ หรือ พระแก้วมรกตซึ่งในปี พ.ศ. 1977 ได้เกิดฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์ ทำให้พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองอยู่ภายใน เมื่อปูนกะเทาะทำให้เห็นเนื้อแก้วสีเขียวภายในที่ปลายพระนาสิก และเมื่อกะเทาะจนหมด จึงได้พบ ‘พระแก้วมรกต’ อยู่ภายใน หลังจากนั้นได้อัญเชิญ ‘พระแก้วมรกต’ ไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง ตั้งแต่ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ธนบุรี จนกระทั่งมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ กรุงเทพฯ จนถึงทุกวันนี้

‘วัดพระแก้ว เชียงราย’ ปัจจุบันได้ประดิษฐาน ‘พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล’ หรือ ‘พระหยกเชียงราย’ ภายใน ‘หอพระหยก’ ซึ่งเป็นอาคารทรงล้านนาโบราณ ‘พระหยก’ สร้างขึ้นในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา และประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน

 

วัดห้วยปลากั้ง

ตั้งอยู่เหนือเนินเขาเตี้ยๆ ตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างจีนกับล้านนา อย่างมหาเจดีย์ 9 ชั้น ‘พบโชคธรรมเจดีย์’ และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่มาก สูงถึง 79 เมตร มี 25 ชั้น สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายได้อย่างทั่วถึง

เห็นความใหญ่โตและสวยงามของวัดนี้ ไม่น่าเชื่อว่าเดิมเคยเป็นวัดร้าง คงเป็นเพราะแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อ ‘พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส’ ท่านเจ้าอาวาสที่สร้างวัดตามแรงนิมิตในฝันของท่าน ในปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งได้รับความศรัทธาจากผู้คนเป็นจำนวนมากหลั่งไหลกันไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ไม่ขาด

 

‘ไร่เชิญตะวัน’

‘ไร่เชิญตะวัน’ หรือ ‘ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน’ ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักดีของผู้แสวงบุญและผู้ที่ต้องการสถานที่ชำระจิตใจ...ทางไร่เชิญตะวันมีคอร์สฝึกอบรมทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภายในสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ช่วยสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ และทางเดินบางช่วงมีการตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบล้านนาด้วยตุงสีสันเจิดจ้าสวยงาม เดินชมลึกเข้าไปเรื่อยๆ พบปริศนาธรรมอยู่ตามมุมต่างๆ ทั้งประติมากรรมรูปแบบต่างๆ และศิลปกรรม จนถึงกวีนิพนธ์ที่ติดอยู่ตามต้นไม้ แฝงข้อคิดทางธรรมให้เราได้เดินอ่าน เดินขบคิดถึงความหมายอย่างเพลิดเพลิน

 

หลังจากพาตัวเองออกจากวิถีชีวิตที่วุ่นวายแบบคนเมืองใหญ่มุ่งมาสู่เชียงราย ได้มากราบรอยพระบาทแห่งสันติสุข ได้กราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้ทำบุญ และยังได้ข้อคิดทางธรรมมากมาย ฉันสามารถพูดได้แบบเต็มหัวใจว่า ฉันได้ชำระล้างจิตใจและเติมพลังบริสุทธิ์ให้ชีวิตอย่างแท้จริง


อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.