ท่องย่านเมืองเก่า...ชมอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดสงขลา ได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิด 'อุทยานการเรียนรู้ นครสงขลา ระยะที่ 1’ กับทาง TK park...ซึ่งถือเป็นทริปสั้น ๆ ที่น่าประทับใจที เดีย ว เพราะนอกจากจะไปร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีโอกาสได้เดินสำรวจตัวเมืองสงขลา โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าที่เป็นที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาที่มีเสน่ห์จนน่ามาเที่ยวชมแบบเต็ม ๆ อีกหลาย ๆ รอบ ความโดดเด่นของที่นี่คือเป็นแหล่งรวมของศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งไทย จีน มุสลิม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมาหลายร้อยปี จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเก่า 1 ใน 10 เมืองของไทย...ที่สำคัญ ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยไมตรีดีจริง ๆ ค่ะ และยังมีความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างน่าชื่นชม

ท่องย่านเมืองเก่า บนถนน 3 สายหลัก
เสร็จงานมีโอกาสนั่งรถรางชมเมือง ปะปนไปกับรถยนต์บนท้องถนน สงขลาวันนี้รถติดไม่ต่างจากกรุงเทพฯ เลยค่ะ เพียงแต่คนต่างถิ่นอย่างเรายังอารมณ์ดีได้เพราะ 2 ข้างทางมีสถาปัตยกรรมสวย ๆ ให้ดู ให้แวะถ่ายรูปกันเพลิดเพลิน เรานั่งรถรางเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อน ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าถนนแต่ละสายจะเชื่อมโยงเดินถึงกันได้แบบไม่เหนื่อยมาก จากนั้นลงเดินตามตรอกซอกซอย โดยยึดถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นเส้นทางหลักในการเดิน ถนนทั้ง 3 สายนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองมีทะเลขนาบทั้ง 2 ข้าง คือทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันตก และทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ทั้งตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของการเดินทางทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นเมืองท่าสำคัญมาแต่สมัยโบราณ เป็นที่รวบรวมแลกเปลี่ยนสินค้าในแผ่นดินกับสินค้าที่มาจากต่างเมือง ทำให้พ่อค้าและผู้คนจากนานาประเทศเข้ามาค้าขาย ตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก เมืองสงขลาจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งบางส่วนก็โชว์ให้เห็นผ่านตึกรามบ้านช่องบนถนนทั้ง 3 สายนี้ เราได้เห็นทั้งตึกแถวแบบจีนดั้งเดิมที่สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2379 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการตั้งเมืองสงขลา ตึกแถวแบบจีนพาณิชย์ ตึกแถวแบบชิโน-ยูโรเปียน ที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบจีนผสมยุโรป และตึกแถวแบบจีนสมัยใหม่...
การเดินชมสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ นอกจากสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังเหมือนเราเดินย้อนกลับไปสู่อดีตเป็นการค่อย ๆ ทำความรู้จัก และเรียนรู้เมืองสงขลาไปอย่างไม่รู้ตัว และถ้ามีโอกาสได้แวะพูดคุยกับเจ้าถิ่นรับรองว่าคุณจะได้ความรู้สึกดี ๆ กลับมา เพราะแต่ละคนล้วนมีอัธยาศัยไมตรี บางบ้านที่สะสมของเก่าเก็บมาแต่รุ่นพ่อแม่ถึงขั้นชวนเราเข้าบ้านไปดูของกันเลยทีเดียว แถมยังเชิญชวนให้ถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้ บางร้านที่กำลังขายของวุ่นแต่เมื่อเราเข้าไปถามไถ่ก็ยิ้มแย้มเป็นอย่างดี ถ้าเดินไปเดินมาแล้วเริ่มหิวให้เดินตัดไปที่ถนนนางงามเลยค่ะ เพราะถนนเส้นนี้เป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ทั้งอาหารแบบดั้งเดิม และอาหารพื้นเมือง ความที่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน เราจึงได้เห็นทั้งอาหารจีน อาหารไทย และอาหารอิสลาม อยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ทั้งยังมีอาหารที่เป็นลูกผสม คือผสมทั้งอาหารจีน อาหารไทย หรืออาหารอิสลามไว้ด้วยกัน ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน
  • อ่านเพิ่มเติมได้ในฉบับที่ 1060 ปักษ์หลังมกราคม 2559

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.