เที่ยวต่างแดน เมียงมองพระตะบอง บ้านพี่เมืองน้องปราจีนบุรี (ตอนที่ 1)
: วีระศักร จันทร์ส่งแสง

จากวันนี้...ไปก่อนมีเส้นพรมแดน

พ้นจากปราจีนบุรีไปทางตะวันออก มีสระแก้วเป็นจังหวัดสุดท้าย เมื่อข้ามด่านผ่านแดนที่บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าไปก็ถือเป็นต่างแดนและลึกจากด่านชายแดนเข้าไปอีกราว 120 กิโลเมตร ก็ถึงเมืองพระตะบอง ซึ่งหากจะนับว่าเป็นเมืองพี่น้องของปราจีนบุรีมาแต่อดีตก็คงว่าได้

พระตะบองกับปราจีนบุรีอยู่ห่างกัน 200 กว่ากิโลเมตร และเกี่ยวโยงกันอยู่ด้วยกาลเวลา 100 กว่าปีในครั้งที่ไทยต้องเสียมณฑลบูรพาให้แก่ฝรั่งเศส เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในปราจีนบุรีสร้างคฤหาสน์และวัดวาขึ้นมาใหม่โดยจำลองรูปแบบมาจากในถิ่นเดิม เมืองทั้งสองจึงมีบางสิ่งคลับคล้ายกัน นอกเหนือจากที่เมืองทั้งสองต่างตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่เหมือนกัน

ข้ามลำน้ำสายเล็กที่ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึกเข้าไปก็เป็นเมืองปอยเปตของกัมพูชา นอกจากเป็นแหล่งคาสิโนใหญ่แล้ว ที่นี่ยังเป็นเมืองต้นทางของการสัญจรเข้าสู่กัมพูชาโดยรถ ซึ่งสามารถไปได้จนถึงกรุงพนมเปญด้วยระยะทาง 400 กิโลเมตรเศษ

ไปตามถนนสายหลักหมายเลข 5 ที่กว้างเพียง 2 เลนรถวิ่งสวนกัน แต่มีไหล่ทางกว้างพอให้รถเล็กขึ้นแซงกันได้ สองข้างทางไม่ได้เปลี่ยวร้างอย่างที่คิด มีบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์ขนาบไปตลอดเส้นทางแทบไม่มีที่ว่างทางขวามือเห็นทางรถไฟทอดเคียงกันไปในระยะไม่ห่างจากสายตา

ผ่านทางราว 50 กิโลเมตรแรกถึงเมืองศรีโสภณมีประติมากรรมสเร็ย กรุบ เลียะ (ผู้หญิงครบลักษณะ) อยู่กลางวงเวียน แยกซ้ายมุ่งสู่เสียมเรียบ ส่วนทางแยกขวามุ่งหน้าสู่พระตะบอง เมืองหน้าด่านยุคโบราณที่เกี่ยวพันกับสยามมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) เป็นเจ้าเมืองพระตะบองคนแรก และสืบต่อกันมาอีกหลายชั่วอายุคน จนถึงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองคนที่ 8 สยามต้องเสียดินแดนมณฑลบูรพาให้แก่ฝรั่งเศส เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ซึ่งตอนนั้นเพิ่งสร้างคฤหาสน์สไตล์ยุโรปหลังใหญ่ในเมืองพระตะบอง แต่ยังไม่ทันได้เข้าอยู่ ก็ยอมละทิ้งมาสร้างตึกใหม่แบบเดียวกันอีกหลังที่ปราจีนบุรีกับสร้างวัดอีกแห่งซึ่งจำลองแบบมาจากเมืองพระตะบองเช่นกัน ทุกวันนี้วัดและตึกในทั้ง 2 เมืองก็ยังคงอยู่

(อ่านต่อในฉบับ)
  • ฉบับที่ 1050 ปักษ์หลังสิงหาคม 2558

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.