​สุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินเพื่อพ่อของแผ่นดิน เมื่อปี 2554 สุวิทย์ ใจป้อม ได้ลงมือเขียนภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงการครองราชย์ในปัจจุบัน ด้วยเทคนิคสีเกรยองบนกระดาษที่มีความยาวถึง 15 เมตร จนเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมาก นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นภาพที่ยาวที่สุดในโลกแล้ว สิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดคือความเพียร และอดทน ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ผู้มีความชัดเจนและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ จนปัจจุบันเขาวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงกว่า 500 ภาพแล้ว และยังคงยึดมั่นในเส้นทางนี้ต่อไปเพื่อพ่อของแผ่นดิน ที่เขาศรัทธา

ด้วยแรงบันดาลใจอะไรคะ คุณถึงชอบวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวง
แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมสนใจวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง คือผมชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่าน ซึ้งใจในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านในการช่วยเหลือพสกนิกรที่อยู่ในทุกหย่อมหญ้าอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อย และพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีครับ เช่น เรื่องความเพียร ความมุมานะ และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมท้อแท้หลายรอบ แต่ด้วยความที่พระองค์ท่านสอนเรื่องความเพียร ความอดทน ถ้าเราจะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จ แต่ถ้าเราไม่สู้ ไม่มีความอดทน ความสำเร็จก็หายาก ผมใช้หลักการนี้ในชีวิตผมชัดเจนอย่างยิ่งคือ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดใหญ่ของผมเมื่อปี 2554 ที่ใช้เทคนิคเกรยอง เป็นภาพที่ยาวที่สุดในโลก จะไม่สำเร็จเลยถ้าผมไม่มีความเพียร ไม่มีความอดทน ไม่มีความตั้งใจ

เวลาที่ทำงานวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวง มีความรู้สึกแตกต่างจากวาดภาพเหมือนของคนอื่นอย่างไรบ้าง
เห็นได้ชัดคือไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เราเห็นพระองค์ท่านอยู่ตรงหน้าเป็นภาพต้นแบบที่พระองค์มีความสุข ยิ้ม ขณะที่เราวาดก็มีความปีติ ไม่อยากพักเลย อยากทำให้เสร็จเร็ว ๆ ให้เห็นผลสำเร็จของภาพว่าจะสวยขนาดไหน อยากให้คนอื่นได้เห็น อยากนำออกสู่สายตาคนอื่น ผมคิดเองนะครับว่าพระองค์ยิ้มเหมือนให้กำลังใจเราไปด้วยขณะทำงาน

ถึงทุกวันนี้นับได้ไหมคะว่าผลงานที่วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงมีกี่ภาพแล้ว
ตั้งแต่เด็ก ๆ จนถึงปัจจุบัน มีประมาณ 500 กว่าภาพแต่ไม่ได้อยู่กับผมทั้งหมด เพราะระหว่างเส้นทางที่เดินมาคนอื่นเขาเห็น หรือคนอื่นเขาชอบ ผมก็ให้เขาเลย และไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วย เพราะสมัยก่อนยังไม่มีกล้องดิจิตอลแบบนี้ ซึ่งเมื่อปี 2554 ผมรวบรวมผลงานเท่าที่หาได้ เอาไปจัดทำหนังสือ ก็รวบรวมได้ 300 กว่าภาพ

วางแผนว่าจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นยิ่งใหญ่อย่างเมื่อครั้งปี 2554 อีกไหมคะ
คิดครับ อยากทำแน่นอน แต่คงเป็นอะไรที่แอพพลายมากกว่าเดิม คราวที่แล้วเราทำประมาณนี้ คราวต่อไปคงทำอะไรที่ใหม่ ๆ ขึ้นมา ทำลายสถิติบ้าง ตรงนี้ก็คงกลับมาเรื่องความเพียรอีก จากเดิมเราเขียนอยู่ที่ 15 เมตร มั่นใจทุ่มเท เราจะเขียนเป็นกิโลเมตรก็ได้ หัวข้อนี้เหมือนกัน ความเพียร ตั้งใจ อดทน
  • สามารถอ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ ในฉบับที่ 1057 ปักษ์แรกธันวาคม 2558

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.