พยากรณ์ระหว่าง 1-15 กรกฎาคม 2560

: เชียร บางบอน

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมังกร

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค. - 15 ก.พ.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมังกรเกณฑ์ชีวิตของคุณในปักษ์นี้จะมีเรื่องไม่ราบรื่นนักเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของญาติหรือบางทีก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างคาดไม่ถึงกับญาติที่ใกล้ชิดกัน จะมีโชคและความสำเร็จจากการเจรจา การเป็นนายหน้าคนกลาง คนที่ทำงานค้าขายพอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักในระยะนี้ไม่สู้จะดีนัก ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษ ปักษ์นี้จะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย เป็นเพราะมีความเครียดในช่วงนี้ ทำให้มีการพูดจาไม่ระมัดระวังจนกลายเป็นปากเสียงกันจากความไม่สบอารมณ์ ควรที่จะต้องดูแลอารมณ์ของตนเองให้มาก ๆ ขึ้น

การเงิน การเงินของคุณจะมีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูงและเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น รายจ่ายจากเรื่องการเจ็บป่วย รายจ่ายจากภาระในเรื่องหนี้สินที่ยังต้องดูแลรับผิดชอบ และรายได้ที่ผ่านมาก็ลดน้อยลงไปบ้าง ก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะนี้ ใช้จ่ายต้องรอบคอบ

การงาน การงานของคุณเริ่มมีโอกาสดี ๆ ในการขยายงาน หรือจะมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ ๆ สำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนย้ายงาน ก็พอมีโอกาสหรือพอมีความสำเร็จจากการแข่งขันในการเปลี่ยนเลื่อนตำแหน่ง ระยะนี้ยังมีการเปลี่ยนงานที่ไม่ใหญ่โตนัก และเรื่องใหญ่จะตามมาภายหลัง

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกุมภ์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกุมภ์ในปักษ์นี้จะมีข่าวดี ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการงาน หรือบางท่านก็อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องการศึกษาก็ได้ คนโสดจะมีเรื่องรักแรกพบเกิดขึ้น แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น จะมีการเดินทางไปทำธุระเรื่องการงานทั้งในที่ใกล้และไกลอยู่บ่อย ๆ

สุขภาพ ต้องระวังเรื่องอาการกระเพาะอาหารอักเสบ

ความรัก ความรักในช่วงนี้สำหรับคนโสดจะพอมีโอกาสได้พบรักเป็นรักแรกพบ แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนัก ถ้าไม่มีความอดทนพอเพียงก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องโต้เถียง และอาจจะเลิกรากันได้ง่าย ๆ เพราะความไม่อดทน คนที่มีครอบครัวจะต้องระวังการมีปากเสียงด้วย

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้จะมีเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างมาก จะเป็นรายจ่ายในเรื่องบริวารลูกหลานเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ส่วนบางท่านที่ยังโสดก็จะมีรายจ่ายในเรื่องความบันเทิง หรือมีเรื่องใช้จ่ายสิ้นเปลืองกับเรื่องฟุ่มเฟือยมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ คงต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไว้บ้าง

การงาน การงานของคุณในระยะนี้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่ ๆ บางท่านก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเปลี่ยนย้ายงาน ต้องระวังจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน คนที่ทำงานส่วนตัวจะทำงานประมาท ทำให้เกิดเรื่องเสียหายเพราะความเลินเล่อต้องเสียทรัพย์

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมีน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมีนในปักษ์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะให้มากเป็นพิเศษ จะมีอุบัติเหตุ หรือเกิดการชำรุดเสียหายของยานพาหนะ แต่บางท่านก็จะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย ในปักษ์นี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานอย่างไม่คาดฝัน

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่น่ากังวลในระยะนี้

ความรัก ความรักในช่วงนี้ไม่สู้จะดีนัก จะมีเรื่องหงุดหงิดภายในครอบครัว และมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงกันบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่น่ากังวลมากนัก เพียงแต่จะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดจากการมีปากเสียงกันบ้าง       ต้องระวังเรื่องภายในบ้านที่จะทำให้มีอาการเครียด ๆ ต่อกันได้

การเงิน การเงินของคุณในปักษ์นี้จะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับยานพาหนะ บางท่าน อาจจะเป็นเรื่องการลงทุนซื้อเป็นทรัพย์สิน บางท่านอาจจะใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัย หรือบางทีก็เป็นการซ่อมยานพาหนะ เฉพาะเรื่องการใช้ยานพาหนะต้องระวังตัวไว้บ้าง

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้พอจะมีข่าวดี ๆ ผ่านเข้ามา บางทีก็เป็นเรื่องตำแหน่งงานใหม่ บางทีก็เป็นโชคในเรื่องรายได้จากการงานที่เป็นรายได้พิเศษ ชาวราศีนี้พอจะมีโชคในการเป็นนายหน้าคนกลาง มีโชคในเรื่องการค้าการขายในระยะนี้ แต่เป็นโชคระยะสั้น ๆ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมษ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมษเกณฑ์ชะตาในปักษ์นี้ไม่สู้จะราบรื่นนัก คุณต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมทั้งต้องพยายามรักษาอารมณ์ของคุณให้มั่นคงเยือกเย็น เพราะจะหงุดหงิดง่ายและจะเกิดปากเสียงกับคนที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวมีโอกาสที่จะเกิดคดีความได้ อย่าทำเรื่องเสี่ยง ๆ

สุขภาพ ระวังอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ

ความรัก ความรักในช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่ง ๆ มาเป็นอุปสรรค แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวล ยังราบรื่นดีอยู่ จะมีเรื่องไม่สบายใจที่เกิดกับคนรัก เช่น คนรักมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่ หรือมีปัญหาอุปสรรคในครอบครัวของคนรักเกิดขึ้นในระยะนี้ จะมีธุระที่ต้องห่างจากกันบ้าง

การเงิน การเงินของคุณในปักษ์นี้ยังมั่นคงดีอยู่ รายจ่ายที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นรายจ่ายที่เป็นประจำ คนทำอาชีพอิสระอาจจะมีโอกาสถูกลูกค้าเลื่อนเวลาชำระเงินออกไป มีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากคนแดนไกล แต่ก็จะเป็นรายได้ชั่วครั้งคราวไม่ได้เป็นรายได้ถาวร

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ต้องคอยใส่ใจให้มาก งานจะล่าช้ามีเรื่องติดขัดทำให้ไม่คืบหน้า คุณต้องใส่ใจให้มากขึ้น จะมีเรื่องเลื่อนนัดหรือมีการผัดผ่อนในเรื่องงานตลอดเวลา ต้องระวังการทำงานในช่วงนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ และจะเกิดปากเสียงกับผู้ร่วมงาน

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพฤษภ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพฤษภในปักษ์นี้พอมีโชคหรือมีลาภลอยเล็ก ๆ ผ่านมือเข้ามา แต่มีเรื่องงานที่จะทำให้เครียด เพราะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจและมีความเสี่ยงมากด้วย เช่น ตัดสินใจเปลี่ยนย้ายงานไปที่ใหม่อย่างไม่แน่ใจ จะมีผู้ใหญ่หรือหัวหน้ามอบหมายภาระที่รู้สึกกดดันมาก ๆ

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องกังวล นอกจากความเครียดที่เพิ่มขึ้น

ความรัก ความรักของคุณในด้านนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีนัก จะมีเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน บางท่านก็จะเกิดปัญหาจากผู้ใหญ่กดดัน เข้ามาแทรกแซงในปัญหาครอบครัว ทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ยืดเยื้อขึ้น ต้องระวังอย่าให้เกิดเรื่องบาดหมางกับผู้ใหญ่ ทำให้ยุ่งใจมากขึ้น

การเงิน การเงินของคุณจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่กระทบถึงฐานะการเงินมากนัก นอกจากทำให้กระเป๋าในตัวเบาลงบ่อย ๆ เท่านั้น ระยะนี้เรื่องเงินทองทรัพย์สินควรดูแลใส่ใจให้ดี มีโอกาสที่จะเกิดสูญหายหรือถูกโจรกรรมได้ด้วย อย่าประมาท

การงาน การงานของคุณในระยะนี้จะมีโอกาสเกิดการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงาน แต่ก็จะเป็นเรื่องที่จะกดดันคุณมากพอสมควร ในด้านความไม่แน่ใจกับเรื่องสถานะของงานใหม่ คนราศีนี้จะมีเรื่องที่ต้องเสี่ยง ๆ กับการตัดสินใจเกี่ยวกับงานเข้ามาบ่อย ๆ พอสมควรในระยะนี้ ต้องรอบคอบ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมถุน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมถุนเกณฑ์ชีวิตของคุณในปักษ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ของคุณผันผวน หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา จะทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดปากเสียงกับคนใกล้ชิด และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อนของคุณเอง จะมีปัญหายุ่ง ๆ เกี่ยวกับบริวารและลูกหลานด้วย

สุขภาพ ระวังอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ความรัก ความรักของคุณในระยะนี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่ก็จะเป็นเพียงเรื่องน่ารำคาญใจ สำหรับคนที่อยู่ระหว่างคบหาดูใจกัน ก็คงต้องพยายามควบคุมอารมณ์และมีความอดทนมากขึ้น จะมีเรื่องราวมารบกวนอารมณ์ที่หงุดหงิดของคุณ จะเกิดปากเสียงกันอย่างไม่คาดหมายด้วย

การเงิน การเงินของคุณในปักษ์นี้จะมีเรื่องใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะเรื่องเสียเงินที่มาจากอุบัติเหตุหรือมาจากความสะเพร่าเลินเล่อของคุณเอง จะเป็นเพราะอารมณ์ที่ค่อนข้างหงุดหงิดของคุณเป็นต้นเหตุสำคัญ ที่พาไปสู่เรื่องการเสียเงินอย่างไม่สมควร ใจเย็น ๆ ครับ

การงาน การงานของคุณในปักษ์นี้ค่อนข้างจะมีแต่เรื่องวุ่นวาย การทำงานในช่วงนี้ควรต้องมีความอดทนมากขึ้น เพราะงานที่ทำจะประสบกับอุปสรรคที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ แต่ก็เป็นเพียงระยะสั้น ๆ แต่บางทีก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน กลายเป็นเรื่องยาว ๆ ได้ครับ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกรกฎ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกรกฎเกณฑ์ชีวิตในช่วงนี้จะเกิดเรื่องอึดอัดใจ จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง โดยเฉพาะมาจากเรื่องหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ จะมีธุระที่ต้องเดินทางอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นเรื่องดีที่ได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศ ก็น่าจะพอลดความเครียดลงได้บ้าง

สุขภาพ ควรมีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพบ้าง มีโอกาสที่จะเกิดโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้อยู่ในระยะถดถอยในด้านความสัมพันธ์ อาจจะเป็นเพราะการงานที่ดูรัดตัวมากขึ้น หรือมีความเครียดจากสถานการณ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทำให้เกิดความห่างเหินกันไปบ้าง ก็ควรหาเวลาประคับประคองอย่าให้กลายเป็นความไม่เข้าใจหรือระแวงกันเกิดขึ้น

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้คุณจะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งท่านที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัว จะประสบกับรายได้ที่ลดน้อยลงไป จะมีส่วนกระทบกับเรื่องใช้จ่ายของคุณด้วย คงต้องพยายามหาทางประหยัดการใช้จ่าย หรือหาทางเพิ่มรายได้เสริมจากงานพิเศษก็พอผ่อนคลายได้

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้มีสภาพถดถอยลงคล้าย ๆ กับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ ควรที่จะต้องพยายามปลุกปลอบความกระตือรือร้นของคุณในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น จะประสบกับปัญหาในเรื่องงานอย่างไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน หรือมีปากเสียงกัน

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีสิงห์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีสิงห์เกณฑ์ชีวิตในระยะนี้จะพอมีโชคมีลาภลอยผ่านเข้ามา และยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคที่ค่อนข้างใหญ่ด้วย แต่บางท่านจะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็พอมีโอกาสที่จะทั้งได้ซื้อได้ขายอย่างที่ต้องการ แต่ถึงจะมีโชคก็ควรระวังดูแลเรื่องหนี้ให้ดีด้วย

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวลใจ

ความรัก ความรักของคุณเริ่มไม่สู้จะราบรื่นนัก จะเริ่มมีอุปสรรคมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน คนราศีนี้จะมีโอกาสพบเรื่องขัดแย้ง หรือเกิดความแตกแยกในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันมานานแล้ว ระยะนี้อาจจะถึงขั้นต้องตัดสินใจแตกหักกัน

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดี ทั้งยังมีโอกาสที่จะได้ลาภลอย มีโชคทางการเงินจะได้รับเงินทองในช่วงนี้เป็นเงินก้อนพอควรทีเดียว แต่ชาวราศีนี้ยังต้องระวังภาระในด้านหนี้สินที่มีโอกาสก่อเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ช่วงเวลามีโชคนี้ลดภาระลงบ้าง

การงาน การงานของคุณยังราบรื่นมั่นคงดี เพียงแต่จะมีเรื่องวุ่น ๆ เกี่ยวกับบริวารสอดแทรกให้เกิดอุปสรรคกับงานในช่วงนี้บ้าง แต่ก็พอจะจัดการแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ คนที่ต้องทำงานกับผู้สูงวัยต้องระวังในเรื่องความสัมพันธ์กันไว้บ้าง จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันได้ ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่า

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกันย์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกันย์ชีวิตของคุณในช่วงนี้จะหนักไปด้วยเรื่องการงาน เรื่องภาระส่วนตัวของคุณแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่จะทำให้เดือดร้อน คุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้น ก็น่าจะต้องอดทนไปก่อน จะได้เดินทางไกล ๆ อาจจะไปต่างประเทศ หรือจะมีโชคจากทางไกล

สุขภาพ ยังราบรื่นดีไม่มีอาการที่ต้องกังวล

ความรัก ความรักของคุณก็เริ่มดีขึ้น รวมทั้งพอมีโชคจากคนรัก เช่น ได้เป็นของขวัญหรือของฝาก จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่อเที่ยวไปทางไกล คนโสดชาวราศีนี้มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนแดนไกล อาจจะได้พบรักกับคนต่างประเทศในระยะนี้ด้วย เป็นระยะที่มีโชคดี ๆ เสมอในเรื่องความรัก

การเงิน การเงินของคุณยังราบรื่นดี ภาระในเรื่องการใช้จ่ายเริ่มเบาบางลงไปบ้างแล้ว เงินทองก็พอที่จะคล่องตัวมากขึ้น พอมีเหลือจับจ่ายหรือเก็บออมได้บ้างแล้ว คนราศีนี้กำลังมีโชคในเรื่องการค้าขายกับคนทางไกลและอาจจะไปถึงค้าขายกับต่างแดน รวมทั้งค้าขายบนเว็บไซต์ด้วย

การงาน การงานของคุณยังราบรื่นดีอยู่ เพียงแต่จะมีภาระหน้าที่การงานมากขึ้นในช่วงนี้ สำหรับคนที่มีอาชีพส่วนตัวก็น่าจะพอใจกับงานที่มากขึ้น ส่วนคนทำงานประจำคงต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานมากขึ้น ช่วงที่งานมากขึ้น การทำงานก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีตุล

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีตุลเกณฑ์ชีวิตของคุณในปักษ์นี้จะพบกับเรื่องที่ทำให้ร้อนอกร้อนใจ จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องญาติเจ็บป่วย หรือบางทีก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือญาติที่กำลังเดือดร้อน จะมีความสำเร็จจากการติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ จะเดินทางไกลไปต่างถิ่น

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในปักษ์นี้คงต้องพยายามใช้สติและความอดทนให้มากขึ้น จะเกิดปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มีสาเหตุมาจากความหงุดหงิดใจ ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกันในเรื่องที่ยังขัดแย้งกันภายในครอบครัว หาเรื่องที่สบายใจพูดคุยกันไปก่อนจะดีกว่า

การเงิน การเงินในระยะนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายเงินที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเรื่องญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือต้องช่วยเหลือญาติที่เดือดร้อนมาพึ่งพา แต่ยังไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของคุณมากนัก ยังสามารถแบกรับภาระต่าง ๆ ในระยะนี้ได้ เพียงแต่ยังจำเป็นต้องประหยัดบ้าง

การงาน การงานของคุณจะมีภาระหนักอยู่ งานของคุณจะมีเรื่องร้อน ๆ กดดันอยู่ จะมีธุระที่ต้องเดินทางไกล ๆ ไปทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว ผลงานในช่วงนี้พอมีความสำเร็จเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่คุณตั้งใจหรือคาดหมายไว้ ระยะนี้จึงต้องเพิ่มความใส่ใจกับงานให้มากขึ้นด้วย

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพิจิก

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพิจิกชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้ไม่สู้จะดีนัก ต้องระวังใส่ใจกับเรื่องสุขภาพ เรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษ ใช้ชีวิตต้องไม่ประมาท เพราะคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดเคราะห์หามยามร้ายได้ง่าย ๆ ควรใช้ชีวิตแบบสงบ ๆ เลี่ยงเรื่องที่ต้องเสี่ยงทั้งในด้านสุขภาพและเงินทอง

สุขภาพ ควรเช็กสุขภาพ ต้องระวังอุบัติเหตุหรือโรคเก่ากำเริบ

ความรัก ความรักของคุณในระยะนี้ยังมั่นคง ความสัมพันธ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงแต่คุณอยู่ในช่วงที่ชะตาชีวิตไม่สู้ดีนัก บางทีก็อาจจะนำเรื่องเดือดร้อนไปสู่คนรักของคุณอย่างไม่ตั้งใจ ปกติแล้วคนที่อยู่ในช่วงมีเคราะห์มักจะอารมณ์ร้อนวู่วามมีปากเสียงได้ง่ายด้วย

การเงิน การเงินของคุณในปักษ์นี้เริ่มดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา รายได้ก็เริ่มไหลเวียนใช้จ่ายคล่องขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับราบรื่นสะดวกสบายนัก เรื่องใช้จ่ายก็ยังจำเป็นที่จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดเรื่องจ่ายเกินตัว เพราะอาจจะทำให้การเงินสะดุดได้เพราะรายจ่ายยังสูงอยู่ ควรมีแผนการใช้จ่ายด้วย

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ไม่สู้ดีนัก บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงการรองานใหม่อยู่ บางท่านก็กำลังจะเปลี่ยนย้ายงาน หรือกำลังจะไปเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ แต่ก็ยังไม่ค่อยราบรื่นนัก สำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานควรรอบคอบเป็นพิเศษ เพราะอาจจะกลายเป็นเรื่องหนีเสือปะจระเข้ครับ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีธนู

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีธนูเหตุการณ์สำคัญของคุณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องการงานการลงทุน หรือบางท่านก็จะเป็นช่วงวิ่งเต้นหางานใหม่ จะมีธุระที่ต้องติดต่อกับคนภายนอกอยู่เสมอ บางครั้งต้องเดินทางไกลไปติดต่อดูงานด้วย เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ไหวพริบกับการเจรจามาก

สุขภาพ ระวังเรื่องโรคกระดูกข้ออักเสบ หรือระบบประสาทอักเสบ

ความรัก ความรักของคุณไม่ราบรื่นนัก อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองวุ่นอยู่กับเรื่องการงาน อารมณ์เลยพานหงุดหงิดมากขึ้น บางทีก็หลุดปากพูดไม่เข้าหูกันบ้าง แต่ก็เป็นปัญหาในเรื่องลิ้นกับฟัน ถ้าไม่คิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าคิดมากก็จะเครียดมากครับ

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้จะเริ่มมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายค่อนข้างสูง เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการเดินทางการติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้งระยะนี้จะมีเรื่องการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนหรือซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ๆ แต่ก็ควรมีการวางแผนในการใช้จ่ายให้ดี เพราะมีโอกาสที่จะเกิดเงินขาดมือได้

การงาน การงานของคุณจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวไปกับกิจกรรมใหม่ จะมีเรื่องที่ต้องออกไปเจรจาต่อรองกันในเรื่องงาน หรือบางทีก็เป็นการประมูลงานแข่งขัน ระยะนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในเรื่องงานมากเป็นพิเศษ แต่ก็พอมีความสำเร็จในเรื่องงานครับ


อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.