พยากรณ์ระหว่าง 16-30 เมษายน 2560

: เชียร บางบอน

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมังกร

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค. - 15 ก.พ.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมังกรในปักษ์นี้ คุณจะมีธุระวุ่นอยู่กับเรื่องบ้าน หรือบางทีก็เป็นเรื่องยานพาหนะ บางท่านกำลังจะซ่อมแซม บางท่านก็จะมองหาทางซื้อหาเปลี่ยนใหม่ ระวังผู้ใหญ่ในครอบครัวเจ็บป่วยในช่วงนี้ไว้บ้าง มีโอกาสที่จะได้ข่าวดี ๆ ในเรื่องงานในระยะนี้ด้วย

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความไม่แน่นอนในเรื่องอารมณ์ของคนรักของคุณให้ดี ถ้าไม่อดทนประนีประนอมบางทีก็อาจจะเกิดปากเสียงที่ค่อนข้างรุนแรงได้ แล้วเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็อาจจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะทิฐิครับ

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้ยังมีเรื่องที่ใช้จ่ายค่อนข้างสูง และจะเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างต่อเนื่องนานทีเดียว จะมีทั้งรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานหรือบริวารที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ และรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย รวมทั้งบางทีก็เป็นการซื้อหาใหม่

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้จะพอมีข่าวดี ๆ หรือบางทีก็เป็นเรื่องผลงานที่ทำไว้ส่งผลดีสะท้อนกลับมา คนที่คิดจะสอบแข่งขัน หรือสอบเข้าทำงานก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในช่วงนี้ด้วย รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนย้ายงาน หรือเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ ๆ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกุมภ์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกุมภ์ในปักษ์นี้จะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น เรื่องบ้าน เรื่องที่ดินรวมถึงเรื่องยานพาหนะด้วย มีโอกาสทั้งในเรื่องการให้เช่า ขายหรือซื้อใหม่ด้วย จะมีญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมาชุมนุมพบปะกันในระยะนี้บ่อยเป็นพิเศษ จะมีธุระต้องเดินทางบ่อย ๆ

สุขภาพ ควรเริ่มเตรียมตัวใส่ใจกับสุขภาพ และควรฟื้นฟูสุขภาพไว้บ้าง

ความรัก ความรักของคุณในระยะนี้จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก จะมีเรื่องไม่เข้ากันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องราวใหญ่โต ถ้าไม่ถือสาระแวงกันจนเกินไป น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตรักผ่านไปได้อย่างค่อนข้างราบรื่นดีช่วงหนึ่งทีเดียว ระวังคนรักเจ็บป่วยด้วย

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้ยังมีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง และที่น่ากังวลน่าจะเป็นเรื่องรายรับของคุณลดน้อยถอยลงไป จึงควรที่คุณต้องเริ่มมาใส่ใจกับเรื่องรายได้ จะเปลี่ยนแปลงหรือจะปรับปรุงอย่างไรก็ควรที่จะเริ่มทำกันได้แล้ว มิฉะนั้นการเงินในกระเป๋าของคุณคงไม่น่าวางใจ

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างแผ่วลงไป อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพักร้อนก็ได้ จะมีโอกาสที่จะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือต้องเดินทางไปติดต่องานไกล ๆ ในช่วงนี้ด้วย จะมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มงานใหญ่ ๆ ในช่วงนี้ แต่ก็ต้องเผื่อใจกับเรื่องความล่าช้าที่ต้องรออีกสักระยะ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมีน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมีนปักษ์นี้คุณอาจจะมีเรื่องประหลาดใจ จะมีบุคคลสำคัญ ๆ เพศหญิงเดินทางมาพบปะติดต่อกับคุณก็ได้ หรือบางทีก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาพบกับคุณ มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อในเรื่องงานใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้งานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นระยะสั้น ๆ ในช่วงนี้

สุขภาพ ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยที่น่ากังวลใจ

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่นดี จะมีโชคที่จะได้จากคนรัก เช่น ของฝาก หรือบางทีก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมกันท่องเที่ยวเดินทางร่วมกัน แต่สำหรับคนโสดจะมีโอกาสที่จะได้พบรักอย่างไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเป็นคนที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคุณ เป็นช่วงแห่งความสุขครับ

การเงิน การเงินในช่วงจะมีเรื่องใช้จ่ายไปกับเรื่องสังคม เรื่องการท่องเที่ยวเดินทางมากเป็นพิเศษ แต่ก็ยังไม่กระทบถึงฐานะทางการเงินของคุณ มีโอกาสที่จะได้ซื้อทรัพย์สินแพง ๆ ชิ้นใหญ่ ๆ ในระยะนี้สักชิ้นหนึ่ง คุณจะมีเรื่องเงินรั่วไหลอยู่เรื่อย ๆ ต้องระวังดูแลให้ดี จะไม่มีเงินทองพอเก็บ

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ เริ่มจะมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ๆ คุณต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบ เพราะงานที่จะเข้ามาอาจจะเป็นงานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้เป็นงานระยะยาว แค่พอที่คุณจะได้ไขว่คว้าประโยชน์เข้ามาได้บ้าง แต่ก็ต้องทำให้รอบคอบ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมษ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมษในช่วงนี้จะมีเรื่องเดินทางออกไปติดต่อธุระ แม้เป็นการเดินทางใกล้ ๆ แต่ก็ไปอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งจะมีคนมาพบปะติดต่อการงานอยู่เสมอ การติดต่อต่าง ๆ ในช่วงนี้ยังไม่ราบรื่นดีนัก มีแต่เรื่องสะดุดหรือต้องรออยู่เสมอ แต่ก็พอมีโอกาสสำเร็จบ้าง

สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุจากความประมาท หรือจากเรื่องสะเพร่าของคุณเอง

ความรัก ความรักในช่วงนี้จะมีโอกาสเกิดเรื่องห่างเหินกันขึ้นได้ สำหรับคนที่มีคู่ครองก็ดี หรือมีคนรักอยู่ก็ได้ อาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้มีคนที่สามสอดแทรกเข้ามา และจะเกิดโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหารักซ้อน ระยะนี้ต้องพยายามอย่าให้ห่างกันจนเกินไป

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้มีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีโอกาสที่จะก่อหนี้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ ควรที่จะกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินของคุณให้ดี และพยายามอย่าใช้จ่ายนอกลู่นอกทางจนเกินไป จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินมาชดเชยส่วนที่ขาดเหลือในระยะนี้

การงาน การงานของคุณจะเริ่มมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนย้ายงาน บางทีก็อาจจะต้องย้ายไปทำงานในที่ไกล ๆ หรือบางทีก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานไปติดต่อกับคนต่างถิ่นหรือไปติดต่อกับคนต่างแดน แต่ยังไม่ต้องรีบร้อนคาดหวังในช่วงนี้เพราะเรื่องงานยังไม่นิ่งมากนัก หรือเป็นเรื่องระยะสั้น ๆ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพฤษภ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพฤษภในช่วงนี้มีความเสี่ยงที่ต้องระวังทั้งในเรื่องการเกิดปากเสียง และต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝัน การใช้ชีวิตในช่วงนี้คงต้องพยายามรักษาสติของคุณให้มั่นคง อย่าให้อารมณ์ของคุณชักนำจนลืมตัวเพราะอาจจะทำให้เกิดศัตรูหรือบาดเจ็บ

สุขภาพ ระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ต้องระวังจะเกิดปากเสียง และมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงด้วย แต่บางท่านอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องคนรักเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดเรื่องกังวลใจเป็นห่วงเป็นใยในระยะนี้ ควรใส่ใจทั้งเรื่องอารมณ์และสุขภาพของคนรักไว้บ้าง

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้มีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นรายจ่ายจากเรื่องส่วนตัวเสียเป็นส่วนใหญ่และยังต้องระวังในเรื่องทรัพย์สินสูญหายไป เพราะความประมาทสะเพร่าของคุณเอง อย่าประมาทในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องเก็บรักษาให้ดี รวมทั้งใช้จ่ายอย่างประหยัดมีเหตุผล

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้ คุณยังต้องรับภาระหนัก ๆ แบบนี้ต่อไปอีกช่วงหนึ่ง รวมทั้งเพราะเรื่องงานอาจจะทำให้คุณต้องเดินทางอยู่เสมอ เข้าลักษณะแบบคนชีพจรลงเท้า ควรวางแผนงานให้เป็นระบบ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมถุน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมถุนในปักษ์นี้จะมีธุระที่ค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้าน โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้ว จะมีธุระเกี่ยวกับภาระของคู่ครอง ที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับญาติ ๆ ของคู่ครอง บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

สุขภาพ ระวังเรื่องที่เกี่ยวกับการอักเสบในช่องปาก

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ในด้านความสัมพันธ์ยังราบรื่นดีอยู่ แต่จะมีเรื่องสอดแทรกเข้ามาจากเรื่องญาติ ๆ ของคนรักหรือคู่ครอง ที่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องแบกรับอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทีเดียว ระวังอย่าแสดงอารมณ์หงุดหงิดจนออกหน้า จะกระทบกับคนรักโดยตรง

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้จะมีทั้งเรื่องโชคผ่านเข้ามา คุณจะมีโชคในเรื่องการขายทรัพย์สิน แต่ต้องบริหารจัดการให้ดี ๆ เพราะคุณเองก็จะหาเรื่องใช้จ่าย จนเงินของคุณเองก็ยอบแยบลงไปจนน่าใจหายได้เหมือนกัน ใช้จ่ายให้ประหยัดและรอบคอบหน่อยครับ

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้พอมีข่าวดีในเรื่องงานใหม่ ๆ ผ่านเข้ามาเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นงานที่อยู่ทนอยู่นานคุณก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้งานแบบนี้ แต่ถ้าเป็นงานเฉพาะกิจหรือเป็นงานระยะสั้น ๆ ที่พอมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ คุณก็พอมีโอกาสสมหวังกับงานลักษณะนี้ได้ครับ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกรกฎ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวกรกฎในปักษ์นี้จะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้รับรางวัลหรือบางทีก็เป็นเงินทองในระยะนี้ด้วย จะมีโอกาสเดินทางไกล ๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงเทศกาลเลยมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวเดินทางพร้อม ๆ กัน ระวังพาหนะขัดข้องกลางทางด้วย

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในปักษ์นี้ยังไม่สู้จะราบรื่นนักแต่ก็น่าจะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เคยมีเรื่องเข้าใจกันผิดหรือมีปากเสียงกัน ก็พอที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องในระยะนี้ แต่ต้องระวังอย่าให้เกิดเรื่องซ้ำรอยเดิมขึ้นอีก ครั้งนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ คนโสดจะได้พบรักคนสูงวัย

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็จะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ อาจจะเป็นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาล แต่ก็ยังไม่เป็นปัญหากระทบกับกระเป๋าของคุณจนต้องกังวลใจ เพียงแต่ใช้จ่ายให้ประหยัดลงไปได้บ้างก็น่าจะดีกับฐานะการเงินของคุณครับ

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างลดความร้อนรนลงไปได้บ้างแล้ว จะมีเรื่องดี ๆ ผ่านเข้ามาบ้าง เช่น การงานที่ทำผ่านไปแล้วมีผลตอบกลับมาในทางที่ดีขึ้นหรืองานคืบหน้าอย่างที่ต้องการ แต่ก็ยังจำเป็นต้องใส่ใจดูแลกับลูกค้า คู่สัญญาให้ดี จะได้ไม่มีเรื่องแทรกซ้อนให้หนักใจ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีสิงห์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีสิงห์ปักษ์นี้ชีวิตของคุณจะเข้าเกณฑ์เดินทางอยู่ตลอดเวลา จะมีเรื่องที่ต้องเดินทางไกล ๆ และไปเป็นหมู่คณะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นหรือไปต่างแดนด้วย ช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้พักจากงานนานพอสมควรทีเดียว แต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้บ้าง

สุขภาพ ระวังเรื่องการป่วยไข้ด้วยอาการไมเกรนหรือแพ้อากาศ

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีไปแล้ว แต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะมีเรื่องร้ายในเรื่องความรัก เพียงแต่สำหรับคนโสดที่ไม่ได้ไขว่คว้าโอกาสที่ดี ๆ ในช่วงที่ผ่านมาก็คงต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่ง ส่วนคนที่มีครอบครัวระวังเรื่องขัดแย้งกัน เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ค่อย ๆ พูดจากันได้

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้มีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง จะเป็นรายจ่ายทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องประจำ และรายจ่ายที่เป็นเรื่องการเดินทางไกล ๆ การท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่กระทบกับฐานะการเงินของคุณ เพียงเป็นแค่รายจ่ายพิเศษในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ระวังลืมสิ่งของมีค่าระหว่างเดินทางด้วย

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ไม่สู้จะมีความคืบหน้าอะไรมากนัก อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักงาน หรือบางทีก็เป็นช่วงเวลาของบางท่านที่จะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ด้วย คนที่ยังต้องทำงานในช่วงนี้ก็อย่าคาดหวังผลงานอะไรมากนักเพราะทุกอย่างยังเป็นเรื่องล่าช้าต้องรอเวลาสักระยะ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกันย์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกันย์ในปักษ์นี้เกณฑ์ชีวิตของคุณไม่สู้ดีนัก คุณจะมีข่าวไม่ดีผ่านเข้ามาในระยะนี้ บางทีก็ต้องเผื่อใจรับกับเรื่องราวที่ไม่สมหวังในช่วงนี้ไว้บ้าง จะได้ไม่ต้องผิดหวังเสียใจจนเกินไป คุณพอมีโชคในเรื่องเงินทองบ้าง จะมีคนสนับสนุนในด้านนี้หรือจะได้ลาภลอย

สุขภาพ ระวังจะเกิดอาการป่วยไข้จากอุบัติเหตุ หรือติดเชื้ออักเสบกะทันหัน

ความรัก ความรักของคุณยังเป็นเรื่องที่สดใส โดยเฉพาะคนที่หัวใจยังว่าง ๆ มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนที่ถูกใจในช่วงนี้ด้วย คนที่ค่อนข้างสูงวัยระวังว่าจะได้พบรักกับคนที่เด็กกว่า อาจจะกลายเป็นผู้ปกครองเด็กแทนที่จะเป็นคนรักก็ได้ครับ ชาวราศีนี้จะมีโชคที่คาดไม่ถึงจากคนรักครับ

การเงิน การเงินของคุณในระยะนี้ยังราบรื่นดีอยู่ ถึงจะมีเรื่องที่คุณต้องใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่รายรับของคุณก็ยังไหลผ่านมือเข้ามาทันการใช้จ่าย รวมทั้งคุณจะมีโชคในแบบลาภลอยอย่างคาดไม่ถึง มีโอกาสที่จะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ ๆ ในช่วงนี้ด้วย แต่ต้องใช้จ่ายให้ดี ๆ คุ้มค่าหน่อยครับ

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ไม่ค่อยสดใสนัก ระวังการทำงานที่ไม่คืบหน้าหรือทำงานคั่งค้าง ทำให้อาจจะถูกตำหนิในเรื่องการงานได้ ระยะนี้ควรใส่ใจกับเรื่องงานให้มากขึ้น งานที่ต้องการเร่งด่วนก็ต้องรีบจัดการให้แล้วเสร็จทันเวลา เรียงลำดับความเร่งด่วนให้ดี ๆ ครับ      

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีตุล

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีตุลในปักษ์นี้คุณต้องระวังทั้งในเรื่องสุขภาพของคุณเอง และต้องระวังในเรื่องเสียทรัพย์อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเสียทรัพย์จะมาจากเรื่องความประมาทเลินเล่อในเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ ดูแลยานพาหนะให้พร้อมขับในช่วงนี้ให้ดีด้วย

สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุ หรืออาการป่วยอย่างไม่คาดฝัน โดยเฉพาะโรคเก่ากำเริบ

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ไม่สู้จะราบรื่นนัก จะมีเรื่องกระทบกระทั่งเป็นปากเสียงกันได้ง่าย อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย ๆ ของคุณในช่วงนี้ก็ได้ คุณต้องระวังคำพูดคำจาให้ดี อย่าพูดจาอะไรรุนแรงในขณะที่กำลังมีอารมณ์ เพราะบางทีเรื่องราวก็จะเกิดอย่างไม่น่าจะเกิดได้

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มาก ๆ ควรที่จะต้องมีแผนการใช้จ่ายที่ทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อที่จะได้สามารถควบคุมรายจ่ายให้ไม่บานปลาย หรืออย่างน้อยก็ยังสามารถหาเงินมาสำรองไว้ในการใช้จ่ายได้ทันเวลา ดีกว่าที่ต้องไปเสี่ยงเอาข้างหน้า เงินจะขาดมือ

การงาน การงานของคุณในระยะนี้ พอมีโชคลาภผ่านเข้ามาบ้าง คนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานระยะนี้ก็เป็นโอกาสที่ดี คุณพอมีความสำเร็จในเรื่องการสอบแข่งขัน การสอบสัมภาษณ์ หรือแม้แต่การสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ก็พอมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในช่วงนี้ด้วย

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพิจิก

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพิจิกระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการงานเป็นพิเศษและยังต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดี มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในช่วงนี้ จึงต้องพยายามครองสติในการใช้ชีวิตให้ดี ๆ มิฉะนั้นนอกจากจะเสียทรัพย์อาจจะมีเรื่องเจ็บตัวด้วย

สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และโรคในช่องปาก

ความรัก ความรักของชาวราศีนี้กำลังสดใส แต่ก็ต้องระวังให้มาก ๆ สำหรับคนที่มีคู่ครองหรือมีคนรักอยู่แล้วเพราะอาจจะเกิดปัญหารักสามเส้าได้อย่างไม่ตั้งใจ แต่สำหรับคนโสดคุณจะมีโชคที่ดูเต็มที่เป็นพิเศษ แต่ก็ต้องใช้ความพยายามที่จะรักษามิตรภาพให้มาก ๆ ความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกล

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างสดใส โดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง ระยะนี้ยอดการค้าหรือรายรับของคุณดูจะกระเตื้องขึ้นอย่างน่าพอใจ แต่คุณก็มีรายจ่ายในเรื่องความฟุ่มเฟือยอยู่บ้าง อาจจะเป็นการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวมากขึ้น

การงาน การงานของคุณยังเป็นช่วงดีวันดีคืน จะมีโอกาสที่จะได้ขยายกิจการ หรือมีงานเพิ่มมากขึ้น คนที่ทำงานประจำ จะเริ่มมีโอกาสที่จะโยกย้าย หรือมีความอยากที่จะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ และพอมีความสำเร็จในการเปลี่ยนย้ายงานได้ แต่ยังไม่มีโชคใหญ่ ๆ เรื่องงานในระยะนี้

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีธนู

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีธนูเกณฑ์ชีวิตของคุณในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงาน จะได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ ในช่วงนี้ บางท่านก็อาจจะต้องเดินทางไปดูแลงานเพิ่มขึ้นอีกที่หนึ่ง แต่อีกเรื่องที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ จะเป็นเรื่องญาติผู้ใหญ่ของคุณจะเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีนัก

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวลใจ

ความรัก ความรักของคุณในระยะนี้ยังไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นกังวล พอจะมีเรื่องที่เป็นปากเสียงกันได้บ้างก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจ แต่ก็ควรใส่ใจกับคนรักของคุณบ้าง เพราะจะมีอาการเครียดกังวลใจอยู่ จะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับญาติ ๆ ที่ไม่ราบรื่น

การเงิน การเงินของคุณกำลังเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น รายได้ของคุณจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ก็ยังไม่มั่นคงมากพอที่คุณจะวางใจได้ ในช่วงนี้คงต้องใช้วิธีการประหยัดและสะสมรายได้ไว้ก่อน เพราะจะมีความไม่แน่นอนในฐานะการเงินของคุณอยู่ จนกว่าปลาย ๆ ปีจึงพอมั่นใจกับรายได้ที่ดี

การงาน การงานของคุณในช่วงเวลาใกล้ ๆ นี้ จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบการงานให้ทันสมัยกว่าเดิม คุณอาจจะต้องแบกรับภาระในการปรับปรุงมากขึ้น แต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานประจำจะมีโอกาสก้าวหน้าเติบโต คนราศีนี้ต้องเริ่มพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้น


อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.