พยากรณ์ระหว่าง 1-15 เมษายน 2560

: เชียร บางบอน

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมังกร
(เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค. - 15 ก.พ.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมังกรเกณฑ์ชีวิตของคุณในระยะนี้จะมีข่าวคราวในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานในตำแหน่งใหม่ ๆ จะมีเรื่องกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงงานที่ยังไม่กระจ่างชัด จะมีธุระที่ต้องเดินทางไกล ๆ ในระยะนี้ จะเป็นการเดินทางไกลอย่างกะทันหัน จะมีข่าวร้ายเข้ามา

สุขภาพ ยังไม่มีอาการป่วยที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างสดใส จะมีข่าวดี ๆ เกิดจากคนรักมาสู่คุณในช่วงนี้ บางท่านจะได้ข่าวในเรื่องการมีทายาทใหม่ หรือบางท่านจะมีข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก คนโสดดูจะมีความหวังในเรื่องความรักมากเป็นพิเศษ มีโอกาสที่จะสมหวังในความรัก

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูง เป็นเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวกับการติดต่อกับคนภายนอกหรือบางทีก็เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะในช่วงนี้ ชาวราศีนี้จะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะเกิดภาระในเรื่องหนี้สินได้

การงาน การงานของคุณคงต้องมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำ จะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานของคุณในระยะนี้ จะมีโอกาสที่จะต้องแบกรับหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น หรือบางทีก็มีโอกาสที่จะมีหน้าที่การงานใหม่ ๆ ด้วย

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกุมภ์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกุมภ์เกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงิน บางทีก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เรื่องที่ดิน แต่บางทีอาจจะกลายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับญาติ ๆ โดยเฉพาะเรื่องของญาติผู้ใหญ่ ควรใส่ใจให้มาก ๆ เพราะมีโอกาสที่จะล้มป่วยลงในช่วงนี้ได้

สุขภาพ ยังไม่มีอาการป่วยที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้ไม่แน่ไม่นอน เป็นความรักที่ไม่ค่อยจะราบรื่นนัก คุณจะต้องระวังการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัว จะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดเรื่องขัดแย้งกัน และอาจจะเป็นปากเสียงกันได้อย่างไม่ตั้งใจ หรือถ้าจะโชคดีหน่อยก็อาจจะได้เดินทางไกล ๆ เลี่ยงเรื่องขัดใจไปได้

การเงิน การเงินของคุณไม่สู้จะราบรื่นนัก คุณควรที่จะต้องมีแผนในเรื่องการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า และบางทีก็ควรที่จะมีการเตรียมสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินจำเป็นก็จะดี ชาวราศีนี้จะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย หรือเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลญาติป่วย

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้คงต้องตั้งสติให้มั่นคง คุณจะพบกับอุปสรรคหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานอย่างไม่คาดฝัน ปัญหาที่เกิดมาจากการประสานงานกับคนไม่ราบรื่น โดยเฉพาะคนที่ทำงานมีลูกน้องมีบริวารก็คงต้องใส่ใจผลงานบริวารให้ดี เพราะจะทำให้คุณต้องเดือดร้อนใจได้

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีมีน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีมีนในปักษ์นี้ เกณฑ์ชีวิตของคุณคงต้องวุ่นอยู่กับเรื่องสังคม หรือมีธุระที่ต้องไปมาหาสู่กับคนกลุ่มใหม่ ๆ จะมีโอกาสได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง หรือพบปะกับคนสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณพอมีโชคหรือมีลาภลอยเล็ก ๆ ในช่วงนี้ด้วยครับ

สุขภาพ ควรใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่มาจากการติดเชื้อ

ความรัก ความรักของคุณไม่ค่อยจะราบรื่นนัก แต่ก็เป็นเรื่องประเภทลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ควรหลีกเลี่ยงให้ดี ๆ อย่าให้เกิดบ่อยครั้งจนเกินไป ปัญหาที่จะเกิดปากเสียงกันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสำคัญ ๆ อาจจะมาจากเรื่องอารมณ์หงุดหงิดของคุณ

การเงิน การเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงดี จะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะในช่วงนี้เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นรายจ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ คนราศีนี้พอมีโชคหรือมีลาภลอยผ่านเข้ามาในช่วงนี้ด้วย โดยเฉพาะลาภหรือรายได้มาจากเรื่องการเป็นคนกลาง นายหน้า จะได้เงินส่วนแบ่ง

การงาน การงานในระยะนี้คงต้องเผื่อใจกับงานที่มีภาระมากขึ้น รวมทั้งการทำงานก็อาจจะล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ยังถือว่าคุณพอมีโชคจากงานหลังจากที่ต้องทนตรากตรำสักระยะหนึ่ง ผลงานที่แล้วเสร็จจะสนองมาในรูปผลประโยชน์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนคุณพอใจ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมษ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมษจะมีธุระวุ่น ๆ อยู่เสมอ และเพราะธุระที่วุ่นนี้จะทำให้คุณมีอารมณ์หงุดหงิดใจร้อน ต้องระวังจะเกิดอาการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ จะเกิดปากเสียงกับคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้ง่าย ๆ รวมทั้งบางทีก็เคราะห์ร้ายเกิดอุบัติเหตุเพราะความใจร้อนของคุณเองใจต้องเย็น ๆ ครับ

สุขภาพ ระวังเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ

ความรัก ความรักของคุณไม่ค่อยราบรื่นนัก อาจจะมีสาเหตุจากเรื่องงานที่วุ่น ๆ ในช่วงนี้ด้วย ทำให้บางทีก็เกิดปากเสียงกันเพราะอารมณ์ร้อน ๆ ของคุณ ยังไม่มีเหตุที่จะกลายเป็นเรื่องรุนแรง เพียงแต่คุณควรต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์จนเกินไป เรื่องดี ๆ จะกลายเป็นร้าย

การเงิน คุณจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูง ต้องระมัดระวังดูแลเรื่องใช้จ่ายให้รอบคอบ มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องเงินขาดมือได้อย่างกะทันหัน การพกข้าวของที่มีราคาติดตัวในระยะนี้ควรใส่ใจเป็นพิเศษ จะมีโอกาสหลงลืมเพราะความสะเพร่าได้ และจะเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ด้วย

การงาน การงานของคุณอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเครียดมากขึ้น งานจะมีอุปสรรคที่เกิดจากเรื่องผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่ได้ตกปากรับคำกันไว้ คุณต้องยุ่งกับการแก้ปัญหาและผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนที่ทำให้การงานของคุณมีอุปสรรคมีปัญหามากขึ้นด้วย ใจเย็น ๆ ให้มาก ๆ ครับ เรื่องจะไม่ยุ่งขึ้น

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพฤษภ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพฤษภเกณฑ์ชีวิตของคุณค่อนข้างสดใส คุณจะมีโชคหรือมีลาภลอยผ่านเข้ามาในชีวิตและบางทีอาจจะมีโอกาสกลายเป็นโชคใหญ่ด้วย แต่ต้องใส่ใจกับเรื่องญาติผู้ใหญ่ที่สูงวัยในช่วงนี้ให้มากขึ้นจะป่วยไข้ได้ ควรดูแลแต่เนิ่น ๆ ปัญหาจะได้ไม่บานปลาย

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณในช่วงนี้สดใสเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับคนโสดที่ต้องการมองหาคนรู้ใจ เป็นช่วงเวลาที่ดีมีโอกาสได้พบได้เจอเนื้อคู่ได้ ส่วนคนที่ศึกษาดูใจกันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการตกลงใจที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว ความสัมพันธ์กับคนรักดีมาก

การเงิน การเงินของคุณยังมีเรื่องใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่ แต่ในระยะนี้คุณก็มีช่วงเวลาที่จะมีโชคมีลาภ ทั้งที่เป็นลาภประจำคือรายได้ก็เริ่มดีขึ้นในระยะนี้ และพอมีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่ ส่วนรายได้จรจะมาจากการเก็งกำไร ก็พอมีในช่วงนี้ด้วย

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ยังมีอุปสรรคติด ๆ ขัด ๆ บ้าง แต่เป็นอุปสรรคที่จัดการได้ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ในช่วงนี้คุณต้องใส่ใจกับเรื่องงานให้เพิ่มมากขึ้น จะได้จัดการกับอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว ระวังจะมีการประสานงานที่ไม่ราบรื่น เป็นเหตุให้เกิดการโต้แย้งเป็นปากเสียง

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีเมถุน

(เกิดระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีเมถุนคงต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม แต่เป็นการทำงานที่คุ้มค่า เพราะจะส่งผลสำเร็จกลับมาในเวลาที่ไม่นานนัก ช่วงเวลานี้คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการจัดการกับเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น บางทีก็ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเล่นเกมกับเขาด้วย

สุขภาพ ช่วงนี้ระวังอาการป่วยไข้ในส่วนศีรษะ อาจจะปวดศีรษะหรือเหงือกฟันอักเสบ

ความรัก ความรักของคุณยังราบรื่นดีอยู่ แต่จะมีธุระที่ต้องห่างเหินกันไปบ้าง อาจจะเป็นการกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาของคนรัก หรือมีธุระที่ต้องเดินทางไกล ๆ ในช่วงนี้ แต่ความรักยังราบรื่นดี ส่วนคนที่คิดอยากมองหาเนื้อคู่ก็คงต้องรอต่อไป โชคในการพบคนใหม่ไม่มีครับ

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้ยังมีเรื่องที่ต้องใช้เป็นเงินก้อนใหญ่ ๆ อาจจะเป็นการลงทุนในกิจการงานของคุณ หรือบางทีก็เป็นภาระประจำที่ถึงเวลาต้องจ่ายในช่วงนี้ แต่ก็เป็นเรื่องใช้จ่ายในระยะสั้น ๆ แล้วก็ผ่านพ้นไป แต่ควรมีการสำรองเงินไว้บ้าง จะได้ไม่ต้องสะดุดติดขัด

การงาน การงานของคุณไม่มีอุปสรรคที่ต้องเป็นกังวลมากนัก จะมีปัญหาประเภทจุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านเข้ามาให้แก้ไข ซึ่งก็จัดการได้ไม่ยากนัก แต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษน่าจะเป็นเรื่องการประสานงานหรือการติดต่อในเรื่องการงานกับคนภายนอก คงต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกรกฎ

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกรกฎชะตาชีวิตในช่วงนี้เข้าเกณฑ์ชีพจรลงเท้า มีธุระหรือมีกิจกรรมที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้ง และเป็นการเดินทางทั้งทางใกล้และทางไกล จะมีธุระที่ต้องไปพบปะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ไกล ๆ ชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่นดี เพียงแต่อาจจะเหนื่อยกายบ้าง

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องกังวล

ความรัก ความรักของคุณไม่สู้ดีนัก จะมีอุปสรรคกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องขัดแย้งกัน แต่ในระยะนี้จะมีภาระที่ต้องเดินทางไกล ๆ อยู่เสมอ ความขัดแย้งอาจจะถูกธุระช่วยยืดเวลาที่จะเผชิญหน้ากันออกไปได้บ้างและบางทีเวลาก็อาจจะทำให้อารมณ์เย็นลงได้

การเงิน การเงินของคุณพอจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายอยู่บ้างแต่รายจ่ายที่หนัก ๆ และจ่ายมาก ๆ ของคุณเริ่มทุเลาลงไปบ้างแล้ว ถึงตอนนี้ก็คงเป็นเวลาที่คุณต้องบริหารเงินหรือเก็บสะสมไว้เผื่อใช้จ่ายในโอกาสหน้าบ้างแล้ว ชาวราศีนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่เป็นช่วง ๆ ด้วย

การงาน การงานของคุณยังมั่นคงดีไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่งานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างหนัก และมีอุปสรรคจากคู่ค้าหรือผู้ร่วมงาน รวมทั้งเรื่องรายได้ ผลงานก็เป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขเร่งรัดให้ดีขึ้น คุณอาจจะมีความเครียดมากขึ้นบ้าง ต้องระวังในเรื่องอารมณ์จะร้อนขึ้น

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีสิงห์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีสิงห์ชีวิตในปักษ์นี้คุณต้องระวังการใช้ยานพาหนะให้มาก ๆ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือบางทีก็นำยานพาหนะไปเสียกลางทางก็ได้ และเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารที่คุณต้องดูแล อารมณ์อาจจะเครียดขึ้นบ้าง

สุขภาพ ระวังอาการเจ็บป่วยจากเรื่องทางเดินอาหารหรือท้องเสีย

ความรัก ความรักในระยะนี้คงต้องเผื่อใจ ที่ต้องรับกับความหงุดหงิดของคนรักของคุณมากขึ้น ถ้าความอดทนของคุณไม่มากพอ มีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงกันและบางทีจะกลายเป็นเรื่องรุนแรงอย่างที่ไม่ต้องการให้เกิดก็ได้ ช่วงนี้เรื่องความรักคงต้องครองสติให้มาก ๆ หน่อยครับ

การเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้เริ่มมีรายจ่ายผ่อนคลายลงไปบ้างแล้ว การเงินของคุณพอมีโอกาสที่จะหายใจหายคอได้สะดวกขึ้น แต่คุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มาก ๆ และอาจจะต้องระวังต่อไปอีกหลายเดือนทีเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้สินของคุณบานปลายออกไป

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้ไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระหรืองานส่วนตัว โดยเฉพาะในสาขาอาชีพโฆษณา จัดอีเว้นท์ คงต้องเหนื่อยมากกว่าสาขาอื่น คนทำงานประจำรับเงินเดือน มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานในช่วงนี้ด้วยเหมือนกัน ช่วงนี้ต้องใช้สติให้มาก

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีกันย์

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีกันย์ในปักษ์นี้คงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ เกณฑ์ชะตาของคุณถือว่ามีเคราะห์ที่ต้องใส่ใจให้มาก ไม่ว่าจะมาทางเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือมีปากเสียงมีศัตรู ก็จะได้พบกับเรื่องราวที่ไม่ราบรื่นในกลุ่มนี้ ช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้มาก ๆ

สุขภาพ ระวังจะป่วยไข้จากอาการอักเสบติดเชื้อ หรืออุบัติเหตุเลือดตกยางออก

ความรัก ความรักของคุณในระยะนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสดใส คุณจะมีคนรักคอยช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เกณฑ์ชะตาของคุณไม่สู้ดีนัก บางทีก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องเงินทุน หรือช่วยปัญหาที่คุณยังหลงทางอยู่ให้เข้าที่เข้าทาง ต้องถือว่ายามเคราะห์ไม่ดียังมีคนอยู่เคียงข้าง

การเงิน การเงินของคุณยังไม่เดือดร้อนมากนัก หรืออย่างน้อยเมื่อมีอุปสรรคทางการเงิน ก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่ให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ คนที่ทำอาชีพอิสระก็พอมีโอกาสที่จะได้รับเงินซึ่งก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ แต่อย่าใช้จ่ายชะล่าใจมากนัก เพราะดวงยังไม่ดี

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้คงต้องรับภาระหนัก ๆ มีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขอยู่เสมอ และคุณในช่วงนี้มักจะหงุดหงิดอารมณ์ร้อนได้ง่าย บางทีปัญหาแค่ต้องการความอดทนบ้าง ก็สามารถจัดการให้ผ่านไปได้ แต่คุณกลับทำให้ยุ่งยากเพราะอารมณ์ร้อนเกินไปของคุณเอง

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีตุล

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีตุลชีวิตของคุณในปักษ์นี้คงต้องใส่ใจกับสุขภาพเป็นพิเศษ มีโอกาสที่จะป่วยไข้ได้ในระยะนี้และจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินสูงกว่าปกติ ชีวิตของคุณในระยะนี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก จะประสบกับปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาตลอดเวลา ควรหันมาดูแลสุขภาพก่อนเรื่องอื่น ๆ

สุขภาพ ไม่ค่อยดีนัก ควรฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้มาก ๆ

ความรัก ความรักของคุณยังไม่ดีนัก จะมีปากเสียงกันอยู่เสมอ และเป็นเรื่องที่ล้วนแต่เป็นการใช้อารมณ์ ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เป็นสาเหตุใหญ่โต จะเป็นปัญหาความหงุดหงิดในเรื่องรอบตัวภายในครอบครัว บางท่านก็มีเรื่องญาติผู้ใหญ่สอดแทรกให้เรื่องยุ่งยากมากขึ้นด้วย

การเงิน การเงินของคุณยังราบรื่นดีอยู่ มีเงินผ่านมือค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว คงต้องเผื่อใจกับเรื่องการให้สินเชื่อลูกค้าในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก โอกาสที่จะเก็บเงินคืนมาล่าช้า หรือจะพบกับเรื่องผิดนัดชำระเงินอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ยังมีรายรับที่ครอบคลุมรายจ่าย

การงาน การงานของคุณยังติด ๆ ขัด ๆ มีอุปสรรคปัญหาสอดแทรกเข้ามาอยู่เสมอ แต่ยังสามารถแก้ไขให้ลุล่วงสำเร็จไปได้ การทำงานในระยะนี้ควรทำด้วยอารมณ์แจ่มใส อย่าหงุดหงิดให้มากจนเกินไป เพราะคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดปากเสียงกับผู้ร่วมงาน และจะเป็นเรื่องเรื้อรัง

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีพิจิก

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีพิจิกในปักษ์นี้เริ่มมีปัญหาที่ไม่ราบรื่นนัก คุณต้องระวังทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือมีปากเสียงกับคนใกล้ชิด ทั้งเรื่องเงินทองก็ต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นจะมีเรื่องเสียทรัพย์ที่เกิดจากความประมาทหรือความสะเพร่าของคุณ

สุขภาพ ควรพักผ่อนบำรุงร่างกายให้ดี ระวังโรคภูมิแพ้กำเริบ

ความรัก ความรักของคุณยังราบรื่นดี จะมีคนรักคอยประคับประคองชีวิตที่ดูวุ่น ๆ ของคุณในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นดีขึ้นกว่าที่คุณจะจัดการเอง แต่ก็ต้องดูแลอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างไม่มีเหตุผลของคุณให้มาก ๆ เพราะบางทีอาจจะสร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับคนรักของคุณได้

การเงิน การเงินของคุณต้องเริ่มมีแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าไว้บ้าง เพราะคุณมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเงินขาดมืออย่างคาดไม่ถึง ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ แต่ก็อาจจะเกิดความโกลาหลโดยไม่จำเป็น การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้ไม่ต้องวุ่นวายหรือเครียด

การงาน การงานของคุณในช่วงนี้จะมีโอกาสฟลุค ๆ หรือมีโชคอย่างที่คุณคาดหวังอยู่บ่อยครั้งจากงานที่ทำ เพียงแต่เป็นโชคที่เป็นแบบลาภลอยเล็ก ๆ เข้ามาอยู่เสมอ จะมีผู้ใหญ่ชวนคุณให้ไปร่วมงาน หรือเสนองานใหม่ ๆ ให้แก่คุณ แต่ก็เป็นงานระยะสั้น ๆ น่าพิจารณารับไว้ครับ

 

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ใน ราศีธนู

(เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)

เหตุการณ์ทั่วไป ชาวราศีธนูจะมีธุระที่ต้องเดินทางไกล ๆ ระยะนี้ จะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน บางท่านก็เตรียมไปศึกษาต่อ อุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้น ส่วนท่านที่กำลังศึกษาอยู่ คงต้องพยายามใส่ใจกับเนื้อหาบทเรียนให้มาก ระยะนี้มักจะมีผลการเรียนอ่อนลง

สุขภาพ ยังไม่มีอาการที่ต้องเป็นกังวล

ความรัก ความรักของคุณราบรื่นดีอยู่ แต่ก็ยังมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรียกว่าปัญหาลิ้นกับฟัน กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ คุณต้องระวังอย่าเอามาเป็นอารมณ์ ทำนองแล้วก็แล้วกันไป ชีวิตรักของคุณน่าจะสดใสราบรื่นดี สำหรับคนโสดปักษ์นี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคในเรื่องความรักด้วย

การเงิน การเงินของคุณเริ่มดีขึ้น รายได้ต่าง ๆ เริ่มดีกว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะมั่นใจว่ารายได้ของคุณมีความมั่นคงเพียงกับชีวิตประจำวันของคุณ จึงค่อย ๆ ผ่อนคลายความระมัดระวังลงได้ จะมีโอกาสลงทุนทางธุรกิจด้วย

การงาน การงานของคุณมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มงานใหม่ ๆ หรือบางท่านอาจจะไปเปิดธุรกิจใหม่ในระยะนี้เริ่มพอสามารถดำเนินการได้ แต่ยังไม่ควรใช้จ่ายในการลงทุนให้มากจนเกินตัวจะกลายเป็นอุปสรรคโดยไม่จำเป็น คนที่ทำงานประจำจะเริ่มมีโอกาสเติบโตหรือได้งานดี ๆ ด้วย


อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.