ป้องกันตาแดง โรคระบาดฤดูฝน จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยปี 2556 พบว่ามีผู้ป่วยโรคตาแดงรวม 66,240 ราย ซึ่งการระบาดของโรคตาแดงเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ โรคนี้จะมีการระบาดเป็นช่วง ๆ ส่วนใหญ่พบมากในฤดูฝน จะติดต่อกันง่ายและรวดเร็วจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ที่ป่วย เป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยปราศจากอาการ 2 ลักษณะคือ ตาแดงอย่างเดียว และตาแดงร่วมกับอาการเจ็บคอจากคออักเสบร่วมด้วย มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วติดต่อมายังตาอีกข้าง บางรายอาจแพ้แสงเนื่องจากตาดำอักเสบ ทำให้เคืองตามากโดยจะเกิดอาการได้ใน 1-2 วัน และสามารถแพร่เชื้อ
ติดต่อผู้อื่นได้ประมาณ 14 วัน

สำหรับการป้องกันควรใช้น้ำสะอาดล้างหน้า และชำระล้างร่างกาย ไม่ควรลงเล่นน้ำท่วมขัง หากมีอาการ
ระคายเคืองตา ควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดปิดบริเวณรอบดวงตา ประมาณ 20 นาที หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น ไม่ควรใช้ยาหยอดตา หรือถ้วยใส่ยาล้างตาร่วมกับผู้อื่น

 
อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.