ไอพีดี (IPD) โรคอันตรายในเด็กที่ผู้ปกครองต้องระวัง ไอพีดี (IPD) คือโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบบรุนแรง และแพร่กระจายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคปอดบวม พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ให้ข้อมูลว่า โรคไอพีดีในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี มีอัตราความเสี่ยงมากกว่าเด็กวัยอื่น ๆ และถึงแม้จะรักษาหาย แต่อาจมีผลแทรกซ้อนตามมาภายหลังได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีความรุนแรง จากสถิติของยูนิเซฟ  (UNICEF) พบว่าเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 900,000 รายจากโรคปอดบวม ซึ่งเป็นโรคที่สามารถรักษาและป้องกันได้

การป้องกันโรคไอพีดีสามารถทำได้โดยให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดี อาทิ การล้างมือบ่อย ๆ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นไข้หวัด หรือป่วย อยู่ห่างจากควันบุหรี่ และไม่พาเด็กไปในที่ที่มีผู้คนแออัด ซึ่งจะป้องกันลูกน้อยได้ในระดับหนึ่ง และหากเป็นไปได้คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยอย่างเหมาะสม...ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโครงการคำสัญญาจากแม่สู่ลูก (I Will Protect You Dear) ค่ะ
  • คอลัมน์มุมสุขภาพ ฉบับที่ 1064 ปักษ์หลังมีนาคม 2559

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.