แต่งริมปลอกหมอน ขนาดสำเร็จปลอกหมอน
18 นิ้ว X 28.5 นิ้ว

อุปกรณ์
1. ด้ายซัมเมอร์สหสิน เส้นอ้วนสีโอโรส (5060) ม่วง (VIOO113) ชมพู (5058) ครีม (CR00005) สีเหลือบเขียวฟ้า (SD1008) ขนาดกลุ่มละ 200 g. สีละ 1 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.3
3. ผ้าฝ้ายลาย หน้ากว้าง 44 นิ้ว สีเหลือง เขียว ฟ้า เทา สีละ 1 m.
4. เข็มใหญ่

*ผังลาย วิธีถัก และวิธีเย็บปลอกหมอน อยู่ในฉบับที่ 1040 ปักษ์หลังมีนาคม 2558 
อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.