ถุงโยคะ ขนาดสำเร็จ 7 นิ้ว x27 นิ้ว

อุปกรณ์
  1. ไหมพรม Venus Suffer ขนาดกลุ่มละ 90 g. สีตามต้องการ
  2. ไหมพรม EGRET ขนาดกลุ่มละ 50 g. สีส้ม (ER315) 1 กลุ่ม
  3. เส้นเทป (1 นิ้ว) (ทำหูคล้องสายกระเป๋า)
  4. สายกระเป๋าสำเร็จ
  5. เข็มโครเชต์ No.5/0 หรือ 7/0
  6. เข็มสอด
วิธีถัก ใช้ไหมถักครั้งละ 2 เส้นควบ
ดอก (ตัวถุง) ใช้ไหมพรม Venus Suffer ถัก 24 ดอก สลับสีตามต้องการตามผังลาย
ลายริม ใช้ไหมพรม EGRET ขนาดกลุ่มละ 50 g. สีส้ม (ER315) 1 กลุ่ม ถักตามผังลาย

วิธีประกอบ
  1. ถักดอก (ตัวถุง) 24 ดอก เย็บต่อดอกตามขั้นตอน
  2. เย็บก้นถุง และถักลายริม ตามลำดับ
  3. เย็บประกอบเป็นถุงเสื่อ ตามแบบ
  4. พู่ ตัดไหมพรมสีตามต้องการ 7 นิ้ว 10 เส้น พับทบ และคล้องแต่งกันถุง
*สามารถดูผังลายและวิธีประกอบเพิ่มเติมได้ในฉบับที่ 1069 ปักษ์แรกมิถุนายน 2559
อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.