ห่อของขวัญเก๋ ๆ ใครที่นิยมห่อของขวัญเก๋ ๆ ด้วยฝีมือตัวเอง เรามีขั้นตอนห่อของขวัญ 5 แบบ มานำเสนอในฉบับปักษ์แรกมกราคม 2559 ค่ะ...เชื่อว่าผู้รับต้องประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเชียวละ

แบบที่ 1
อุปกรณ์

ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน


From Kwanruen.com
 
อ่านบทความย้อนหลัง
<




473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.