ซองเก็บนามบัตร ซองกุญแจ อุปกรณ์
1. ผ้าลายจุด สีเขียว เหลือง แดง ชมพู
2. ผ้าฝ้ายลาย สีตามต้องการ
3. แผ่นใยสักหลาด
4. หนังสีน้ำตาล
5. เข็ม และด้ายสีตามผ้า

วิธีทำ
ขั้ว
1. พับทบหนังสีน้ำตาล
2. วาดแบบ และตัด 1 ชิ้น

เมล็ด
1. ประกบผ้าฝ้าย
2. วาดแบบ และเดินจักร
3. ตัดผ้าห่างจากเส้นเย็บ 5 mm.
4. เจาะช่อง กลับด้านถูก

ใบ
1. ประกบผ้าฝ้าย
2. วาดแบบ และเดินจักร
3. กลับด้านถูก

ผล
วาดแบบ และเย็บตามขั้นตอน

วิธีประกอบ
สอยติดแต่ละชิ้นตามลำดับ

* แบบตัดและวิธีเย็บอย่างละเอียด ดูได้ในฉบับที่ 1048 ปักษ์หลังกรกฎาคมค่ะ
อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.