สีสันปั้นแต่ง : รูปที่มีทุกบ้าน รูปที่ประทับในใจคนไทยทุกคน

: ภูโพยม        

แสงยามเช้าที่ส่องลอดผ่านไม้ระแนงที่ตีเป็นฝาบ้านนั้นสาดเข้ามาเป็นลำ แสงที่ส่องฉายมาจากด้านซ้ายของภาพสว่างและส่องให้เห็นฝุ่นละอองและไอเย็นที่อวลอยู่ในทุกอณูอากาศ แสงที่ส่องลงมาราวกับแสงสปอตไลท์บนเวทีที่คอยจับอยู่ที่ตัวแสดง แต่แสงที่ลอดผ่านฝาบ้านทอดแสงส่องไปที่ปฏิทินแผ่นหนึ่งที่แขวนติดข้างฝาไว้แผ่นนั้น


ปฏิทินสีทองที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พ่อ’ ของคนไทยรูปดูคุ้นตาเพราะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงงานหนักมาตลอดพระชนมชีพ เสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อ สายกล้องที่คล้องอยู่บนพระศอ พระเสโทที่ไหลหยดอาบพระพักตร์คือภาพที่เราทุกคนคุ้นชินกันมานานหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นผืนดินแห่งใดในบ้านหลังนี้ พ่อของแผ่นดินก็พระราชดำเนินไปเพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกรและคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป      

- - - - -

นรินทร ์ ศรีคำลือ คือช่างภาพผู้ที่เก็บบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ทุกครั้งที่มีโอกาสได้เห็นพระบรมรูปของ ‘พ่อหลวง’ ตามที่เขามักจะออกตัวว่าเขาเป็นเพียงช่างภาพสมัครเล่น แต่ทุ่มเทใจให้กับการถ่ายภาพทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ที่เขารักและเทิดทูนเหนืออื่นใด

- - - - -

วันเวลานั้นเวียนผ่านเร็วเกินกว่าที่ใครจะฉุกใจคิด เราเห็นพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ยังมีพระพลานามัยแข็งแรง เสด็จประพาสทุกแห่งหนโดยไม่ครั่นคร้ามกับความยากลำบากทุรกันดารเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งวันเวลาที่พระพลานามัยเริ่มอ่อนแอลง เราเหล่าพสกนิกรต่างก็เป็นห่วงกังวลในความเจ็บป่วยของพ่อหลวงของเรา และเฝ้าภาวนาให้พระพลานามัยฟื้นคืนแข็งแรง แต่ก็ไม่เคยมีใครหนีพ้นวังวนแห่งวัฏสงสารไปได้ วันที่แผ่นดินชุ่มนองด้วยน้ำตาจึงมาถึงในที่สุด

แม้ว่ากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยจะจากไปแล้ว แต่ในหัวใจของพวกเรายังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใกล้ชิดกับเหล่าพสกนิกรมาโดยตลอด ทุก ๆ พระราชภารกิจที่พระองค์ได้ทำไว้ให้แผ่นดิน ทุก ๆ ย่างพระบาทที่พระองค์ดำเนินไปล้วนแต่สลักไว้ในหัวใจของพวกเราเหล่าพสกนิกร เหมือนกับพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ที่ตั้งแขวนประดับไว้ในทุกบ้าน

  • อ่านบทความเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์สีสันปั้นแต่ง ฉบับที่ 1080 ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2559

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.