ชีวิตในธรรมชาติ : ชุมทาง : ปริญญากร วรวรรณ

เหตุผลหลักของการที่ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น ‘มรดกโลกทางธรรมชาติ’ คือเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใจกลางกลุ่มป่าตะวันตก อันเป็นผืนป่าที่มีพื้นที่คุ้มครอง 17 แห่งต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน มีเนื้อที่รวม 11.7 ล้านไร่ นี่คือป่าอันเรียกได้ว่าเป็น ‘ชุมทาง’ ของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ถ้าพูดกันถึงหลักสัตว์ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอยู่ในเขตโอเรียนตัล หรืออีกชื่อคือเขต อินโด-มาลายัน อันเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเขตนีโอทรอปิคอล หรือป่าเขตร้อนลุ่มแม่น้ำอเมซอน

นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งพื้นที่ในเขตโอเรียนตัล ออกเป็น 5 เขตย่อย ซึ่งป่าตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในระหว่างรอยต่อระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี เป็นบริเวณที่มีการซ้อนทับกันของเขตย่อยต่าง ๆ ได้แก่ เขตซุนดาอิก เขตอินโด-เบอร์มิส เขตอินโด-ไชนิส และเขตไซโน-หิมาลายัน นี่คือเหตุผลอันทำให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นการกระจายหลายเขตย่อยจากทางเหนือและใต้

ที่นี่เราพบเห็นพันธุ์พืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ตามเขตต่าง ๆ กระจายมาถึง ไม่ผิดนักที่จะเรียกผืนป่าด้านตะวันตกของประเทศไทยว่าเป็นคล้ายชุมทาง และไม่ใช่เฉพาะเป็นชุมทางของพืชและสัตว์ คนผู้ทำหน้าที่ดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่เป็นแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ก็มาจากทุกภูมิภาคเช่นเดียวกัน

- - - - -
เวลาของการทำงานของผมส่วนใหญ่ใช้ไปกับผืนป่าด้านตะวันตก เมื่อทำงานร่วมกับเหล่าคนทำงานในป่า หลายครั้งที่ผมรู้สึกราวกับอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษา อาหาร และอีกหลาย ๆ อย่าง

ทักษะการใช้ชีวิตในป่าของพวกเขาซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การทำงานในป่าของพวกเขาจึงมีประสิทธิภาพสูง ในวันที่เรารู้ดีว่า ขบวนการค้าสัตว์ป่ามีเครือข่ายโยงใยใหญ่โตซับซ้อนและมีมูลค่าสูงเป็นรองเพียงการค้ายาเสพติด คนล่าสัตว์ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา เหล่าคนทำหน้าที่ป้องกันก็พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมากเช่นกัน...
 
  • ติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ในคอลัมน์ ชีวิตในธรรมชาติ ฉบับที่ 1069 ปักษ์แรกมิถุนายน 2559

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.