ล้อมโลกด้วยรัก Be Open เปิดใจให้กว้าง และว่างไว้ : ปะการัง Be Open
เ ปิ ด ใ จ ใ ห้ ก ว้ า ง แ ล ะ ว่ า ง ไ ว้

: ปะการัง
. . . . .
เพื่อนผมอีกคน-โทนี่ เคยบ่นให้ได้ยิน เมื่อครั้งที่เราไปร้านหนังสือด้วยกัน
“หนังสือพวกนี้ ใช้ได้จริงหรือ...”
“พวกไหน?” ผมถาม ขณะก้มหน้าก้มตาเลือกหนังสือบนชั้น
“ก็พวก Happiness ความสุขทั้งหลายแหล่นี่แหละ ฉันเคยซื้อไปตั้งหลายเล่มแล้ว ชีวิตก็ยังเหมือนเดิม ไม่เห็นมีความสุขเพิ่มขึ้นเลย…”
“ซื้อไปก็จริง แล้วนายเปิดอ่านหรือเปล่าล่ะ?” ผมแกล้งถาม
“เปิดอ่านสิ” เขายืนยันหนักแน่น!
“แล้วเปิดใจด้วยหรือเปล่า?”
คราวนี้เขานิ่งเงียบไป- -
“เราทุกคนเป็นอย่างนั้น ทุกครั้งที่พลิกหนังสือแต่ละหน้าดูเหมือนเราจะเปิดใจรับฟังสาระที่อ่าน แต่จริง ๆ แล้ว เรายังปิดกั้นใจด้วยตัวตนเดิมและความเชื่อแบบเก่าของเรา หรือถึงแม้จะเชื่อและรับรู้ แต่ถ้าไม่ลงมือกระทำ มันก็ไม่เกิดประโยชน์จริง...”
ผมบอกโทนี่ว่า นายได้ก่อกำแพงขึ้นล้อมรอบหัวใจตัวเองด้วยตัวตนและความเชื่อดั้งเดิม ถ้านายไม่ยอมพังกำแพงนั้นลง นายก็ควรต้องลองเจาะกำแพงเป็นช่องประตูเพื่อลองรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ดูบ้าง...
“ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือเรื่องอะไรก็ตาม บางทีเราต้องยอมเปิดใจให้กว้าง และว่างไว้ เพื่อให้มีเนื้อที่สำหรับเติมความคิดใหม่ ความรู้สึกใหม่ ความเชื่อใหม่ ความเข้าใจใหม่ แล้วเราจะมีความสุขใหม่ ๆ มากขึ้น...”
ผมไม่รู้ว่า เขาเชื่อผมหรือเปล่า แต่อย่างน้อยเขาก็สนใจถามผมว่า ถ้าเจาะประตูแล้วเปิดทิ้งไว้ ไม่กลัว‘ผู้ร้าย’ แอบเข้าไปหรือ? ผมหัวเราะชอบใจในคำถามของเขา--
. . . . .
 
  • อ่านบทความฉบับเต็มได้ในคอลัมน์ ล้อมโลกด้วยรัก ฉบับที่ 1050 ปักษ์หลังสิงหาคม 2558

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.