เที่ยวแล้ว เที่ยวเล่า

นิตยสารขวัญเรือนชวนคนชอบเที่ยว เขียนเล่าเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ส่งมาให้เราอ่านพร้อมกับภาพสวย ๆ หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในขวัญเรือน พร้อมรับค่าต้นฉบับสะสมเป็นทุนไว้เที่ยวคราวต่อไป 

กฎ-กติกา

  1. ส่งต้นฉบับพร้อมภาพถ่ายมาได้ที่ story@kwanruen.com *กรณีที่ภาพถ่ายมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก สามารถส่งภาพที่มีขนาดเล็กกว่ามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน หรืออัพโหลดไฟล์ภาพไว้ในเว็บที่รับฝากไฟล์ (Drive/Dropbox/ ฯลฯ) แล้วแปะ link มาในอี-เมล์ 
  2. ต้นฉบับ ต้องมีความยาว (เฉพาะเนื้อหา ไม่รวมภาพประกอบ) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ (ขนาดตัวอักษร 14 pt.) กรณีที่เรื่องเล่ายาวมาก สามารถแบ่งเรื่องเล่ามาเป็นตอน ๆ ได้ ไม่เกิน 2 ตอน โดยแต่ละตอนต้องมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ
  3. ผลงานที่ส่งมาต้องไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่ใดและไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน กรณีที่เคยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ (กระทู้, เพจ, blog, เว็บ ฯลฯ) สามารถนำเรื่องราว ข้อมูล และรูปภาพมาเรียบเรียงแล้วเล่าใหม่ในรูปแบบที่ต่างออกไปได้ (อย่าลืมแนบ link กระทู้มาด้วย เพื่อเป็นข้อมูลว่าเจ้าของงานเป็นผู้ส่งมาเอง มิใช่บุคคลอื่นคัดลอกข้อมูลส่งมาให้พิจารณา)
  4. เปิดรับต้นฉบับไปเรื่อย ๆ เพราะเราอยากเปิดโอกาสให้คนชอบเที่ยวได้มีพื้นที่เล่าเรื่อง ^_^

<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.