ขวัญเรือน นิตยสารรายปักษ์ ในเครือบริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด ออกวางแผงฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2511 เป็นนิตยสารที่ยืนหยัดเคียงข้างผู้อ่านมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ

        ขวัญเรือน นิตยสารเพื่อสาระและความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่ได้รวบรวมสาระและความบันเทิงทุกแขนงไว้เพื่อกล่อมเกลาชีวิต และสร้างเสริมความรื่นรมย์ให้กับครอบครัว โดยมีบุคลิกที่สวยสง่า เปรียบเสมือนสุภาพสตรีไทยผู้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ในขณะที่ก็พร้อมเปิดโลกทัศน์รับอารยธรรมใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยความคิดและความเข้าใจ อย่างมีจินตนาการ โดยเนื้อหาหลักภายในเล่มจะประกอบด้วย แฟชั่น บทสัมภาษณ์ นวนิยาย สุขภาพ ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ศิลปะ บันเทิง งานฝีมือ และเพื่อนเด็ก ที่รวบรวมสาระความรู้ นิทาน และเกมต่าง ๆ อันจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินและรักการอ่าน
 

473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2418-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.