ฉบับที่ 1100 ตุลาคม 2560
ติดตามเรื่องราวสำคัญ…

น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

- ย้อนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ๑๓ ตุลา น้ำตาท่วมแผ่นดิน
- การตระเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
- พระเมรุมาศ...ศิลปกรรมล้ำเลิศเฉลิมพระบารมี
- โบราณราชประเพณี พระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทย
- มหรสพสมโภช


สัมภาษณ์...
อนันต์ ชูโชติ - อธิบดีกรมศิลปากร
ก่อเกียรติ ทองผุด - ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ
ชิน ประสงค์ - ผู้ปั้นประติมากรรมคุณทองแดงและคุณโจโฉ
สนั่น รัตนะ - หนึ่งในทีมงานผู้วาดจิตรกรรมฝาผนังประดับพระที่นั่งทรงธรรม
เทพ ชัยพิพัฒน์ - ในหลวงคือแรงบันดาลใจ

พยากรณ์เดือนตุลาคม : เชียร บางบอน

473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล์: info@kwanruen.com
Copyright © Kwanruen Magazine. All right reserved.